Projekts: Mainīga rakstura degvielas gazifikācijas procesa izstrāde cieto atkritumu pārstrādei

Projekta numurs: 1.1.1.1/16/A/050

Projekta mērķis: Viedās enerģētikas pētījuma ietvaros izstrādāt slēgta cikla gāzu attīrīšanas risinājumu (tehnoloģiju), kas mainīgas izejvielas apstākļos spēj attīrīt atkritumu frakcijas un biomasas gazifikācijas rezultātā rodošos gāzu maisījumus.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Universitāte

Sadarbības iestāde: CFLA


Projekta apraksts

Resursu efektivitāte un efektīva enerģijas atgūšana no cietiem atkritumiem mūsdienās ir atzīstama par ļoti nozīmīgu jautājumu, kas nav pilnībā atrisināta nedz no zinātniskās, ne arī no inženiertehniskās puses. Plaši pieejamās atkritumu sadedzināšanas tehnoloģijas nav piemērotas neliela mēroga ilgtspējīgas, izkliedētas atkritumu pārvaldības sistēmām. Atgūtā cietā kurināmā gazifikācija ir tehnoloģija, kurai ir liels potenciāls kļūt par piemērotu šādai sistēmai, ja integrēta ar efektīvu gāzu attīrīšanu un enerģijas iegūšanu. Pieminētās tehniskās pieejas efektivitāte ir panākama izveidojot integrētu izejvielu sagatavošanas, gazifikācijas un gāzes attīrīšanas tehnoloģisko sistēmu, kas rada produktus – karbonizētu cieto frakciju, sintēzes gāzi un kondensējamus šķidrumus.
Galvenais izaicinājums šajā jautājumā ir pārstrādāt mainīga sastāva izejvielu, kas sarežģī gazifikācijas procesu. Projekta gaitā tiks izveidota laboratorijas mēroga gazifikācijas iekārta ar gāzu attīrīšanas sistēmu. Atgūtais cietais kurināmais šajā iekārtā tiks līdzgazificēts ar koksnes atkritumiem, lai nodrošinātu optimālos procesa parametrus. Izstrādājamā tehnoloģija pēc savas būtības būs slēgtā cikla risinājums ar gāzu attīrīšanas atkritumu produktu utilizāciju atgriežot pašā gazifikācijas procesā.
Projekta rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģiju pielietošanas rekomendācijas, kā arī likumdošanas pilnveidošanas rekomendācijas Latvijā cieto atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Projekta mērķis ir viedās enerģētikas pētījuma ietvaros izstrādāt slēgta cikla gāzu attīrīšanas risinājumu (tehnoloģiju), kas mainīgas izejvielas apstākļos spēj attīrīt atkritumu frakcijas un biomasas gazifikācijas rezultātā rodošos gāzu maisījumus. Projekts paredzēts kā rūpniecisks pētījums. Ar saimniecisko darbību nesaistītais projekts atbilst OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas inženierzinātnes un tehnoloģijas nozaru 2.7. apakšnozarei – vides inženierija –, kuras ietvaros projekta dzīves cikla laikā tiks risinātas vides problēmas, kas saistītas ar atkritumu optimālu apsaimniekošanu un enerģētisko neatkarību.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot eksperimentālo iekārtu, kas ļautu veikt mainīga sastāva no atkritumiem atgūtā cietā kurināmā (t.s. RDF – refuse derived fuel) un biomasas gazifikāciju, kā arī gāzu attīrīšanas risinājumu, kas pēc provizoriskiem datiem spētu atbilstoši attīrīt gazifikācijas procesā radušos gāzu maisījumu. Kontrolētos apstākļos, izmantojot mainīgu izejvielu kombināciju, plānots analizēt gazifikācijas procesā iegūto gāzu attīrīšanas kvalitāti un noteikt izejvielas un procesa vadības ietekmi uz attīrīšanas kvalitāti.